Opinió científica sobre la vida extraterrestre


    Alguns científics pensen que la vida s'ha pogut originar en altres móns, com en la Terra, perquè les lleis de la física i química són les mateixes en totes parts de l'univers. Els fenòmens que van donar origen a la vida en la Terra, molts consideren que poden repetir-se en un altre lloc, on les condicions s'assemblen prou.

      El nostre sol és només una estela solitària en l'abundància de 7×1022 esteles en l'univers observable. La Via Làctia és tan sols una d'entre les 500.000.000.000 galàxies de l'univers. Sembla que hauria d'haver-hi un munt de vida ahí fora. El primer a fer una estimació inicial va ser l'astrònom Frank Drake. Este va concebre una equació, ara coneguda com a Equació de Drake (1), basada en diversos paràmetres:

L'univers il·lustrat en tres dimensions espacials i una dimensió temporal. Wikipedia

      Segons l'equació de Drake es calcula que pot haver-hi 10 mil civilitzacions extraterrestres amb què podríem posar-nos en contacte. Encara són més optimistes les  suposicions del doctor Carl Sagan, ja que estima que la vida intel·ligent és també comú en l'univers. La resposta de Fermi a esta conclusió és que si haguera nombroses civilitzacions avançades en la nostra galàxia, llavors «On estan? Per què no hem trobat traces de vida extraterrestre intel·ligent, per exemple, sondes, naus espacials o transmissions?».

1. La paradoxa de Fermi

      Luis Alfonso Gámez en un article titulat El gran engany dels platets voladors  diu “Una nau extraterrestre visita la Terra cada sis minuts. Només així s'explica que, en els últims 50 anys, el 5% de la població mundial assegure haver sigut testimoni de les evolucions de platets voladors”. Un simple càlcul ens diu que cada any visiten la Terra 4 milions d'ovnis i fins avui en dia almenys 256 milions. La immensa majoria té el seu origen en percepcions errònies de cossos astronòmics, de fenòmens atmosfèrics, d'avions i helicòpters... quan no en meres faules i fraus. “El nostre planeta és una espècie de Benidorm còsmic a què acudeixen sers de tots els racons de la galàxia i no precisament amb bones intencions”. Per exemple, l'any 1991 almenys un 2% de la població nord-americana assegurava haver sigut adduïda per un ovni.

      La història de l'aviació ens diu que la humanitat usa els avions amb regularitat des de fa pocs anys, tal vegada, els mateixos que la gent assegura haver vist ovnis. No obstant això, en tants pocs anys, són nombrosos els documents fotogràfics i filmacions sobre accidents d'avions. En canvi, amb 11.000 vols diaris d'ovnis no s'ha fotografiat cap, ni s'ha filmat, ni s'han trobat restes dels mateixos. Tot fraus i mentides. Actualment hi ha 22.000 vols diaris d'avions en el món, amb un mitjana de 20 accidents per any. Esta absència d'accidents, ens fa suposar que els ovnis tenen una tecnologia molt elevada, perquè en cas contrari, almenys haurien d'accidentar-se 10 a l'any en la Terra –Segons les estadístiques- i nosaltres podríem veure els seus restes.

      Davant de tanta dificultat per a trobar vida extraterrestre, per a trobar les restes dels qui ens visiten… deriva Ferni la conclusió que no hi ha civilitzacions extraterrestres o que el nostre coneixement o les nostres observacions són defectuoses o incompletes, per la qual cosa no les podem detectar. La paradoxa de Fermi és la contradicció entre les estimacions que afirmen que hi ha una alta probabilitat d'existència de civilitzacions intel·ligents en l'univers, i l'absència d'evidència de les dites civilitzacions. Esta paradoxa s'aplica a problemes que involucren el càlcul de quantitats que pareixen impossibles d'estimar donada la limitada informació disponible.

2. La  Hipòtesi de la Terra especial

      Segons l'opinió de molts investigadors és impossible que la Terra siga l'únic planeta amb vida en un univers que s'està contínuament expandint i en el que hi ha molts trilions de planetes. No obstant això, en l'actualitat, molts científics són partidaris de l’anomenada «Hipòtesi de la Terra especial»,  que suggereix que la vida pluricel·lular pot ser estranya en l'univers degut a una possible escassetat de planetes semblants a la Terra. L'argument és que s'han de donar moltes  coincidències per a fer possible la vida complexa de la Terra fora d'ella.

     Frank Drake, astrònom de l'Institut SETI, lamenta que la crisi econòmica i el canvi de la tecnologia hagin frenat els intents de comunicació amb alienígens, que ell va iniciar en 1960  amb un telescopi en el comtat de Pocahontas apuntant cap a les esteles Tau Ceti i Èpsilon Eridani a la cerca de senyals de ràdio d'altres móns. Acabava d'arrancar una empresa destinada a canviar la vida dels terrícoles per sempre: la busca d'intel·ligència extraterrestre. Durant els anys següents, El Govern d'EUA es va bolcar amb esta batuda per l'espai. Pensaven, admet Drake, que els missatges es detectarien "en uns pocs dies". Mig segle després, no s'ha trobat ni rastre dels alienígens. Oficialment seguim sols en l'univers. I la busca, pràcticament, s'ha abandonat. A penes 40 persones continuen escrutant el cel a la cerca de senyals, una desena d'elles en l'Institut SETI.
L'astrònom Frank Drake  va passar recentment per Madrid per a arreplegar un premi de la Societat Geogràfica Espanyola (2011)

      Frank Drake en unes declaracions a la revista El Tiempo diu: “La distància entre nosaltres i altres civilitzacions és molt gran. L’estela més pròxima, Alfa Centauri, està a quatre anys llum. La distància més probable a altres civilitzacions és de centenars d'anys llum. Tardaríem 100.000 anys a arribar a Alfa Centauri i un milió d'anys a aconseguir les esteles amb possibles civilitzacions”. 

NOTA DE L'AUTOR

     Demane disculpes per endavant pel que faré en les pròximes entrades. Sense tindre coneixements del tema, he escrit sobre el Big-Bang i la formació de la matèria. Per descomptat, qui vullga corregir-me és lliure de fer-ho i, a més, li expresse el meu agraïment amb antelació. Escric en el blog per a intentar comprendre allò que no sé. 

      Primer recopile dades, després les procese i al final redacte l'escrit que em permetrà -possiblement-  entendre i aprehendre la realitat que està fora de mi. És com un procés d'interiorització o assimilació del món exterior, del món estrany i alié al mon ser, la immensitat del qual tracte de resumir i comprimir per a fer-ho meu, per a comprimir-ho a una escala humana que jo puga assimilar. 
______________________________________________________________________
NOTES
1. On representa el nombre de civilitzacions que podrien comunicar-se en la nostra galàxia, la Via Làctia. Este número depén de diversos factors: R * és el ritme anual de formació d'estreles "adequades" en la galàxia. Fp és la fracció d'estreles que tenen planetes en la seua òrbita. N'és el nombre d'eixos planetes orbitant dins de l'ecosfera de l'estrela (les òrbites la distància de les quals a l'estrela no siga tan pròxima com per a ser massa calents, ni tan llunyana com per a ser massa fredes per a poder albergar vida). fl és la fracció d'eixos planetes dins de l'ecosfera en els que la vida s'ha desenrotllat. Fi és la fracció d'eixos planetes en què la vida intel·ligent s'ha desenrotllat. Fc és la fracció d'eixos planetes on la vida intel·ligent ha desenrotllat una tecnologia i intenta comunicar-se. L és el lapse, mesurat en anys, durant el qual una civilització intel·ligent i comunicativa pot existir. Consultar Wikipedia.

La Velleta Verda, 2011

El culte de la Sang a Pego

      Segons Luis Santonja, probablement, la confraria de la Sang té els seus orígens llunyans en la companyia dels flagel·lants, movime...