Peixos


     Els peixos que aquí veus han estat dibuixats per mi i abunden a la Mediterrània. També pots observar alguns de la marjal de Pego, com el samaruc, espècie endèmica del nostre país, i en perill d'extinció.

      Moltes vegades, quan no puc pescar, m'entretinc dibuixant peixos com els que avui us ensenyo.

      Recordeu: practica el captura i solta. No matis els peixos, tret que vulguis fer una bona sopa.Daurada. Aurada (Sparus auratus))Donzella (Coris julis)Escórpora. Rascassa (Scorpaena procus)Esparralló. Esparall (Diplodus annularis)
Gambussia  i Espinós. Punjosset (Gasterosteus aculeatus)Leja. Gatet (Cobitis taenia)
Anjova. Golfàs (Pomatomus saltarix) Palometón. Lejola (Lichia amia)Llises (Mugil auratus i Mugil capito)

Llobarro (Dicentrarchus labrax  o Labrax lupus)
 Llisa i  Palomina (Trachynotus glaucus)
Mabra (Lithognathus mormyrus)Moll de roca (Mullus surmuletus)Aranya de mar (Trachinus araneus)

Pagell (Pagellus erythrinus)Samaruc. Valentia hispaniaca


Esparrall. Esparralló (Diplodus annularis)Merlo. Tord Massot (Labrus merula)

Serrano. Vaca serrana (Serranus scriba)Tembladera.Tremolosa (Torpedo marmorata)

Peix bisbe. Milana (Pteromylaeus bovinus)

Lagartina. Burret (Blennius sanguinolentus)


El culte de la Sang a Pego

      Segons Luis Santonja, probablement, la confraria de la Sang té els seus orígens llunyans en la companyia dels flagel·lants, movime...