Una breu història de Paleoart

      Els primers exemples de paleoarte es basen en la tradició de la imatgeria bíblica i en les convencionals estampes que il·lustraven la història natural i retrats d'animals del segle XIX. Encara que es va desenvolupar el coneixement dels descobriments transcendentals en la geologia, els il·lustradors s’encabotaven en representar la història de la Terra d’acord amb els sis dies de la Creació, tal com es relata en la Bíblia.


Pintura de Julius Schnorr von Carolsfeld que representa el cinquè dia de la creació del món, en el qual Déu crea els animals marins i les aus.

     Els fòssils van ser entesos inicialment com les restes de criatures antediluvianes que van ser destruïdes pel Diluvi bíblic, de manera que els animals actuals no tenien res a veure amb els antediluvians. No obstant això, la idea d'un diluvi catastròfic també estava sent desafiada pel registre geològic. Cada vegada més la investigació geològica anava establint la importància d'un registre acurat de l'estratigrafia i es va fer evident que a les diferents capes els corresponien restes fòssils diferents.

      A París, l'anatomista comparatiu Georges Cuvier (1769-1832) va iniciar el procés de reconstrucció de criatures extintes a partir de restes fòssils. També va popularitzar l'ús d'il·lustracions d'aquestes reconstruccions esquelètiques. Almenys això és el que diuen la majoria d'autors i repeteixen per la web, quan la veritat és que l'autèntic pioner va ser el naturalista Joan Baptista Bru de Ramon (1740-1799) qui el 1793 va fer la reconstrucció d'un mamífer extint gegant, al que va anomenar "Megatherium".


Joan Baptista Bru, Megatherium (1793). Font Agathaumas

       Amb el temps es van utilitzar les il·lustracions per reconstruir escenes completes de les diferents etapes prehistòriques. No obstant això, la inclusió d'aquestes escenes senceres del passat en les obres científiques va trigar a ser acceptada. La Societat Geològica de Gran Bretanya va arrufar les celles i va criticar als científics que formulaven teories especulatives, de manera que els homes de ciència que estaven ansiosos de preservar la seva reputació professional, van deixar de publicar res que pogués interpretar-se com especulatiu. Per això mai va publicar Cuvier els dibuixos en què s'havia afegit una estructura corporal i la musculatura als esquelets reconstruïts.


Duria Antiquior (Ancient Dorsetshire), 1830. Litografia il·luminada per George Sharf (1788-1860), basant-se en una aquarel·la original d'Henry Thomas de la Beche (1796-1855)

      La primera "escena completa" de tema prehistòric va ser pintada pel geòleg britànic Henry Thomas de la Beche (1796-1855). La seva aquarel es va convertir en la base per a una litografia acolorida denominada Duria Antiquior o antic comtat de Dorset, publicada el 1830 amb la finalitat d'estimular el negoci de la col·leccionista de fòssils Mary Anning (1799-1847).

     La il·lustració es basava en els recents descobriments de fòssils, entre els quals es van identificar l'ictiosaure i el plesiosaure. Encara que la litografia original no va tenir gran distribució, va reaparèixer després en diferents publicacions, incloses obres populars dirigides a un públic general. Representa un punt de vida dividit, innovador, que va tenir gran influència en els altres il·lustradors, on s'observa la recreació de la vida animal tant per sobre com per sota l'aigua. No es coneix com ni perquè va tenir aquesta idea, encara que és similar a l'experiència visual proporcionada pels aquaris, encara que la popularitat d'aquests artefactes va ser posterior, a mitjan segle XIX. Alguns creuen que la idea va sorgir dels dispositius de busseig que es s’utilitzaven en el salvament de naufragis (Rudwick, Scenes from Deep Time, pp. 43-8; també Stephen Jay Gould, Leonardo s Mountain of Clams and the Diet of Worms, Vintage, London, 1999, pp. 57-73).

    No obstant això, el primer exemple de Paleoart pot ser considerat la representació d'un mamífer que va fer Jean Hermann, basant-se en la descripció que havia fet el florentí Cosimo Collini Alessandro.
Les dues reproduccions de Johann (Jean) Hermann, 1800. Font Agathaumas. Les il·lustracions de J. Hermann estan considerades com un de la primera reconstrucció biològica de Pterodactylus, un rèptil alat.

      La següent il·lustració del passat prehistòric ens la va oferir l'artista John Martin (1789-1854). Martin havia aconseguit fama amb les seves imatges apocalíptiques de la mort i els desastres, incloent les representacions del diluvi bíblic. El seu estil fosc apareix a The Country of the Iguanodon, utilitzat per Gideon Mantell com a portada del seu llibre Wonders of Geology (1838), va presentar un efecte atmosfèric desconegut en escenes prehistòriques amb les seves criatures prehistòriques representats com monstres aterridors.


"El País del Iguanodon" és una imatge apocalíptica de l'artista John Martin, encarregada per Gideon Mantell per al frontis del seu popular llibre "The Wonders of Geology" (1838). La reconstrucció mostra un Iguanodon atacat per un Megalosaurus. El cocodril es dibuixa atacant, mentre és observat per un ptérodactylo.

       Una altra fita important en la història de les recreacions del passat prehistòric va ser la creació de models tridimensionals de criatures prehistòriques. A Gran Bretanya, Benjamin Waterhouse Hawkins (1807-1889) va crear escultures de dinosaures sota l'assessorament de anatomista anglès Richard Owen (1804-1892), qui va inventar el nom de 'dinosaure'. Es van fer el 1854, i encara sobreviuen ubicats al Crystal Palace a Sydenham. Segons Stephen J Gould, aquestes figures van ser les responsables en primera instància de la dinosaure-mania (Stephen Jay Gould, Bully for Brontosaurus: Reflexions addicionals en Història Natural, Penguin, Londres, 1991, p. 97)

     En el cas de les imatges pintades o gravades, les principals convencions del gènere van ser establertes en la dècada de 1860, amb les il·lustracions incloses a La Terre avant le déluge (1863), de Guillaume Louis Figuier (1819-1894).

     En aquesta obra l'artista Edouard Riou (1833-1900) representa les diferents etapes d'evolució en una sèrie d'escenes en les quals es reuneixen una gran varietat de criatures juntes. Aquestes imatges van ser dissenyades generalment per al gaudi popular, sovint s'utilitzen en la literatura adreçada als nens.


Louis Figuier, La Terre avant le déluge (1864). Combat de Plesiosaurio i Ictiosaure. Il·lustració de Riou

      L'obra de Figuier aparèixer en1863, el mateix any en què veuria la llum la novel·la de Jules Verne Viatge al Centre de la Terra, l'autor es va servir àmpliament dels escrits de Figuier per compondre la seva meravellosa visió del món antediluvià. També l'obra de Verne, Un viatge en globus (1851) s'inspiraria en l'obra de titulada "Els Aérostats et els aéronautes" que va aparèixer en la Revue des deux mondes el 1850.
      La terra abans del diluvi de Louis Figuier coneixeria una segona edició revisada el 1867, que es va veure influenciada per l'obra de Charles Lyell, Geological Evidences of the Antiquity of Man (1862), la qual va fer que el Jardí de l'Edèn contemplat per Figuier en l'edició original fos suprimit, i es van incloure noves il·lustracions de gran dramatisme que mostraven homes prehistòrics enarborant destrals de pedra i embrancats en lluites amb totes les forces amb ferotges animals salvatges. Un cop més, com va passar en l'obra de Figuier, amb els avenços de la ciència moderna l'home veuria esvair l'ideal del Paradís, que es replegava irremeiablement cap al recòndit i fosc interior de la terra, on només la imaginació romàntica o l'esperit heroic serien capaços d'aventurar (Flegatanis en Viaje con mi tía).      Els desenvolupaments més importants en paleoart es van produir a finals del segle XIX i XX, sobretot als Estats Units. Dues figures influents en aquest procés van ser Charles Robert Knight (1874-1953) a la primera meitat del segle XX i Rudolph Zallinger Franz (1919-1995) en la segona meitat del segle XX. La carrera de Knight va començar amb les cridaneres il·lustracions de restauracions pictòriques de dinosaures enunciats a l’article de la revista Century el 1897. Particularment influents van ser les seves imatges de mamífers i els seus parents extints, pintades per al Museu Americà d'Història Natural entre 1911 i 1930.

     Encara que el lloc web del museu sosté que aquestes imatges van ser "les primeres pintures de dinosaures que interactuen de maneres molt dramàtiques", nosaltres hem pogut comprovar que això no és cert. En canvi, podem assegurar que són les primeres imatges que es van utilitzar en el context d'un museu per tal de transmetre el coneixement científic actual sobre la vida passada a la terra.

      Knight va pintar escenes dramàtiques per a molts museus, incloent el Museu Field d'Història Natural a Chicago. Aquestes imatges van rebre àmplia difusió quan es van utilitzar com il·lustracions del llibre d'Alfred Sherwood Romer Man and the Vertebrates (1933). Knight estava especialitzat en imatges d'animals i va declarar que era un art difícil, molt més que la pintura de figura, perquè és necessari conèixer una mica de l'anatomia de la criatura que va a dibuixar, però també cal tenir una visió de la psicologia dels animals per poder representar els seus moviments i els seus atacs.

      Aquesta intensitat emocional és evident en les seues palaeoimages, algunes dels quals, com la seva escena de la trobada entre el Tiranosaure i Triceratops, van tenir gran influència en artistes posteriors. De fet, aquesta imatge es reprodueix al Museu de Queensland a Brisbane.

     Segons el resum esquemàtic de W.J.T. Mitchell, The Last Dinosaur (1999), sobre l'evolució iconogràfica de la representació dels dinosaures, Knight és un dels artistes preeminents del que ell anomena el període clàssic dels dinosaures, i l'altre és Zallinger.

      No obstant això, hi ha diferències importants entre ells. Zallinger presentava el panorama complet del temps en una sola seqüència, en lloc dels discrets panells de Knight, cadascun dels quals representava només un període. L'esplèndida obra de Zallinger titulada L'Edat dels Rèptils (1943-1947) es pot contemplar en un mural de la gran sala del Museu Peabody de la Universitat de Yale.La obra de Zallinger titulada L'Edat dels Rèptils (1943-1947)

      L'objectiu que pretenia l'artista era "ajudar el públic a imaginar com animals vius a les bèsties que estaven representats per esquelets al passadís". El moviment del temps passava de dreta a esquerra d'acord amb la seqüència temporal dels esquelets exposats al museu. Zallinger també va reviure la tècnica del fresc descrit per Cennino Cennini al segle XV, en el seu Manual de l'artesà i en fer-ho, es va basar en mètodes ensenyats a Yale School of Fine Arts amb Lewis Edwin York com a professor entre 1937 i 1950.

       Vincent Scully argumenta que el fil conductor, les formes tancades i l'atmosfera clara del paisatge deriven dels frescos del passat, sobretot els de Giotto (Vincent Scully, 'The Age Of Rèptils es a work of art', in Vincent Scully et al., The Great Dinosaur Mural at Yale: The Age of Rèptils, Harry N Abrams, New York, 1990, pp. 14-15). El "lent i solemne" moviment de les criatures és també Giotto. En el mural queden reflectits les modernes idees contemporànies sobre l'aspecte dels dinosaures, així com el reflex de les idees contemporànies sobre els dinosaures. Les imatges de Knight també transmeten aquestes idees, però algunes de les seves pintures anteriors de dinosaures, en particular El salt dels Laelaps de 1897, representen criatures actives i àgils en escenes individuals.El salt del Laelaps (1887) de Charles R. KnightEls Rèptils heretaran la terra (detall), basat en el mural L'Edat dels Rèptils, per Rudolph Zallinger, del Museu Peabody de la Universitat de Yale. Reproducció de El món en què vivim, Life 7 setembre 1953

     Les imatges de Zallinger van ser àmpliament difoses en ser incloses en els capítols V i VI de la sèrie El món en què vivim de la revista Life, publicats entre desembre 1952 i setembre de 1954 en onze parts. El capítol V va sortir al setembre de 1953 sota el títol de Dos mil milions d'anys d'evolució i va incloure una il·lustració desplegable basada en el seu mural de 33,5 metres del Museu Peabody, a més d'altres il·lustracions creades especialment per a la revista. L'Era dels mamífers va ser el tema del capítol VI, de data 19 d'octubre de 1953, amb noves il·lustracions de Zallinger. Una versió mural de l'Era dels mamífers de 18 metres de llarg va ser reproduïda pel Peabody entre 1961 i 1967.

      Els esdeveniments posteriors a les representacions d'escenes de temps remots han reflectit les idees canviants sobre l'evolució dels dinosaures, en particular la idea d'un dinosaure emplomallat, molt més àgil i actiu, en contrast amb les grans criatures, pesades i lentes, que es preveia al començament del segle XX.

     Les animacions per ordinador han revolucionat el panorama, amb exemples notables a Jurassic Park (1993) i Walking with Dinosaurs (1999). Aquestes produccions semblen oferir-nos revivificacións de criatures extintes. No obstant això, la primera pel·lícula és un drama de ficció, i el seu realisme es veu reforçat per efectes il·lusionistes, aparentment subscrits per l'autoritat científica, mentre que el segon adopta el model del documental d'història natural per autenticar el seu missatge.


Jurassic Park III (2001)

     En realitat, encara que la ciència progressi, encara no sabem amb certesa com es desplaçaven o la textura i color de la pell dels dinosaures. Nosaltres veiem a la pantalla la imatge que ens presenta l'artista digital i, immediatament, traslladem la ficció a la realitat, cosa que resulta perillosa de vegades. Per tant, és millor apreciar la bellesa de les imatges recreades, sense entrar a discutir sobre la seva correspondència amb la realitat, cosa que ja esbrinaran els científics.

    No obstant això, fa poc un equip de científics de la Xina i els Estats Units dirigits pel paleontòleg Quanguo Li, va comunicar a la revista Science la primera representació a color d'un dinosaure complet basada en una investigació científica. L'estudi es va realitzar sobre les restes d'un Anchiornis, un dinosaure emplomallat de 150 milions anys que va viure a la Xina. Els científics van prendre mostres del plomatge de diferents regions del cos i després d'analitzar-les al microscopi electrònic, detectaren melanosomes, petites estructures cel·lulars que contenen un pigment anomenat melanina i tenen la clau per determinar el color. El patró de plomatge d'aquest dinosaure, és notablement similar al d'algunes aus de corral.


Reconstrucció artística del plomatge de Anchiornis huxleyi. (Michael. A. Digorgio / Yale). Anchiornis tenia una corona de plomes vermelloses envoltant a altres grisos, i la seva cara tenia motes vermelloses i negres. El seu cos era gris fosc, però les plomes de les seves extremitats eren blanques amb puntes negres. Els investigadors creuen, que igual que en les aus actuals, certes regions cridaneres com la cresta vermellosa, tindrien la funció d'atreure parelles.

     Avuí en dia es normal fomentar entre els nens la dino mania i molts pares consideren que un nen no rep una educació completa si no és sotmès a una exposició massiva de nombroses imatges de dinosaures, algunes d'elles realment kitsch. Nosaltres preferim no opinar opinar sobre aquestes costums. Trobem que les ànsies inacabables per col·leccionar fòssils, per fer grans qualificacions d'ossos, atorgant-los noms i espècies noves, de vegades es incompatible amb la ciència. La mania va començar al segle XIX  amb la coneguda Guerra dels ossos que va portar a l'errònia reconstrucció de l'anomenat Brontosaurus per O. C. Marsh (S. Gould, Bully for Brontosaurus, pp 88-9).

     Des de finals de 1870 a principis de 1890 el camp de la paleontologia americana estava dominada per la intensa rivalitat dels científics Edward Drinker Cope i Othniel Charles (OC) Marsh. Els amics es van convertir en enemics acèrrims i van lluitar entre si per la supremacia en l'estudi dels dinosaures en el que es va conèixer com la "Guerra dels Ossos". Tan intensa era aquesta competició que Cope i Marsh, moltes vegades sacrificaren la ciència a favor de resultats ràpids i, a més, van crear falses espècies. Un bon exemple d'això el proporciona el dinosaure conegut com Brontosaurus, avui anomenat Apatosaurus.

      Edward Drinker Cope va donar a conèixer una nova espècie de dinosaure a la qual va cridar Apatosaurus, el que significa llangardaix enganyós. Dos anys més tard, el 1879, Marsh va rebre un altre carregament de fòssils del planter Com Bluff (Wyoming) on ​​un esquelet gairebé complet (li faltava el cap) d'un dinosaure. Marsh creia que aquest espècimen representava un altre nou gènere i ràpidament va fer una breu descripció. El va batejar com Brontosaurus (que significa "llangardaix tro") en l'article de 1879, "Notificació de Nous rèptils juràssics" (American Journal of Science).


OC Marsh i Edward Drinker Cope

      L'enorme dinosaure, sense cap, era un gegantí herbívor i només aquest "petit" detall el separava de superar el descobriment de Cope. Això va animar a Marsh a seguir buscant i finalment va trobar el cap a uns sis quilòmetres del jaciment original. El va batejar com Brontosaurus excelsus, passant a ser el dinosaure més gran i complet de l'època. Els seus ossos van ser muntats el 1905 per ser exposats al Museu Peabody d'Història Natural de Yale.

     Però no era més que un error. El que Marsh havia trobat només era el cos d'un Apatosaurus jovent amb el cap d'un Camarasaurus. Això si, barrejats per l'error i l'ambició a parts iguals. Oficialment descartat com a espècie el 1974, encara roman tant en l'imaginari col·lectiu com en molts articles d'internet, superant al apatosauri del qual ningú ha sentit parlar.


Il·lustració d'un Brontosaurus de Othniel Charles (OC) MarshIl·lustració de John Page. Brontosaurus de Der tiere Urwelt (Criatures del Món Primitiu), Alemanya 1902-1906

     El 1903, Elmer Riggs Field del Museu d'Història Natural de Chicago de Marsh va examinar mostres de Apatosaurus i Brontosaurus i va descobrir que es tractava d'un mateix gènere, és a dir, d'un Apotosaurus, nom que es va adoptar per aparèixer abans que el de Brontosaurus. No obstant això, l'article de Riggs va ser ignorat i la popularitat del gran Brontosaurus va anar en augment i va esdevenir la marca de Sinclair Oil el 1932, va aparèixer en produccions de Disney com Fantasia, i va ser el model general de Dino dels Picapedra (1960-1966). Van passar anys abans que el públic, sovint a contracor, reconegueren que el nom de Apatosaurus s'havia d'utilitzar en lloc de Brontosaurus.Dino dels Picapedra (1960-1966)

       El terme Paleoart va ser encunyat per Mark Hallett per referir-se a l'expressió artística que representa restes fòssils o recreacions de les criatures vives en els seus ecosistemes. Des de 1999, la Societat de Paleontologia de Vertebrats (SVP), ha atorgat el Premi de Paleo-Art John J. Lanzendorf per als èxits en aquest camp. El Museu de Lourinhã organitza el Concurs Internacional de Il·lustracions de Dinosaures anual per promoure l'art de dinosaures i d'altres fòssils.

      A la dècada de 1960 i següents, el cinema es va apoderar de la reconstrucció dels dinosaures, sent un destacat representant Ray Harryhausen, qui va fer esbossos del Ornithomimus que va aparèixer al dino-western "La Vall de Gwangi" (1969). Alguns ornitomimidis  ja estaven presents en la famosa pel·lícula d'animació "Fantasia" (1940), tornant a les pantalles de la mà de Stephen Czerkas amb "Dinosaur Planet" (1978), i de Phil Tippett a "La bèstia prehistòrica" ​​(1985). El sacrifici de l'stop-motion es va produir en pocs anys, arribant l'animació per ordinador a "Jurassic Park" (1993), i el 3D amb "T. Rex: retorn al Cretaci" (1998).El dino-western "La Vall de Gwangi" (1969)Esbossos de Ray Harryhausen per "The Valley of the Mist" que tratabs sobre el descobriment d'un alosaurio en una vall perduda. Ray va completar tres il · lustracions clau per al projecte (un alosaurio després de matar un triceratops, un triceratops atacant a un alosaurio, i un pterodàctil sent lligat per nadius), però el projecte no es va dur a terme.

      En els anys 70 els grans murals de Jay Matternes sofriren la competència dels moderns diorames, com el del Smithsonian National Museum of Natural History, en el qual apareixien paisatges amb arbustos rabassuts, arbres i llacs. En aquesta època també hem d'esmentar a William Stout (1949) i Giovanni Caselli.


Diorama del Smithsonian National Museum of Natural HistoryBeipiaosaurus - William Stout (2000)Giovanni Caselli - "L'Evolució i Ecologia dels dinosaures" (1975)
Portada de Raúl Martín

      En el llibre "Art dinosauri. El gran món del paleoarte", editat per Steve White apareix reflectit el treball dels millors paleoartistes contemporanis. El llibre conté excel· ents il·lustracions inèdites d'artistes veterans com Douglas Henderson i de John Sibbick.

     Entre els artistes actuals destaquen els magnífics paisatges del Mesozoic de Raúl Martin o les il·lustracions de Todd Marshall. L'artista Julius Csotonyi destaca per les seves impressionants murals. Cal no oblidar-se de les meravelloses obres de Gregory S, Paul, Luis Rey,  Michael. A. Digorgio, Stephen A. Czerkas, Mauricio Antón, Mark Hallett, Araagón, Wayne Barlowe, Brett stand, Brian Choo, John Conway, Mick Ellison, Larry Felder, James Gurney, Mark Hallett, David Krentz, Jeff Martz, Julia Molnar, Bob Nicholls, Jim Robbins, John Sibbick, Mike Skrepnick, Adam Smith, William Stout, Bob Walters, Kissinger Tess, Russell Hawley,  Hartman Scott, Ramjet Nemo, Peter Schouten, Joe Tucciarone, David Krentz,  Steve WhiteMarcos Witton, Gurche JohnBuell Carl, Alain Beneteau,  Karen Carr,  John BindonDan Varner, Atuchin AndreyOscar Sanisidro, Heather Kyoht LutermanCliff GreenDavid KrentzDan Vamer, Trcic Michael , la gente de Diseños PangaeaJason BroughamGary Staab.Els principals dinosaures dels Països Catalans al llarg dels diferents períodes geològics. Il·lustracións del valencià Oscar Sanisidro.
Il·lustracións del valencià Oscar Sanisidro. 

El culte de la Sang a Pego

      Segons Luis Santonja, probablement, la confraria de la Sang té els seus orígens llunyans en la companyia dels flagel·lants, movime...