¿Un satélite sputnik en la iglesia de Montalcino?

    La pintura siguiente está realizada por Bonaventura Salimbeni titulada la "Glorificación de la Eucaristía", pintada en 1600 y actualmente se encuentra en la iglesia San Lorenzo en San Pedro. En su parte superior central entre las figuras de Dios Padre y Dios Hijo se observa una esfera con dos varas similares a antenas y una protuberancia circular en su parte inferior izquierda. Es considerado por algunos como una representación estilizada de la Tierra pero se parece a los primeros satélites, de la década del 50, por ejemplo el Vanguar II de 1959, aunque hay quien la considera una imagen del Sputnik. La versión oficial es que consiste en una imagen de la Tierra y la Luna pero sigue sin aclararse el tema de las antenas. 


La "Glorificación de la Eucaristía" de Bonaventura Salimbeni  En realidad, Padre e hijo tocan el globo terráqueo con unas varas de mando. En medio aparece el sol y abajo, la luna en fase con el sol. La mancha amarilla superior de la esfera sería la representación del sol y lo que se toma como un objetivo, sería la representación de la luna. Existen muchísimas representaciones de esta escena en el mismo periodo. Una de ellas, la mas parecida corresponde a una pintura de la trinidad expuesta en la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén:


     También son muy similares "La Adoración de la Santísima Trinidad" (1640) de Johann Heinrich Schonfeld, y "Misa de Fundación de la Orden de las Trinitarias" (1666) de Juan Carreño de Miranda. Ambos están en exhibición en el Louvre.
Jan Preboste “Alegoría cristiana“ (París, Louvre).

      El mismo tipo de ilustración astronómica la encontramos en la pintura de la Trinidad de Pieter Coecke. Si nos fijamos en la esfera, podemos ver a la banda del zodiaco, el Sol, la Tierra con el cono de sombra, y la Luna, mucho más pequeña en la parte inferior.


Santísima Trinidad. Oleo en panel. 98 x 84 cm. Museo del Prado, Madrid. Obra Pieter Coecke van Aelst.

Otros ejemplos de representaciones de la Trinidad con la "esfera celestial":


Trinidad de BertusioTrinidad de TrebisacceTrinidad de GuercinoAntonio de Pereda y Salgado - The Holy TrinityLa Santissima Trinità (pittore F. A. Giorgioli 1693 - 1702)
Chiesa di San Silvestro, Monumento nazionale, Meride
Foto Cassina, Manno


      El globo tripartito que se ve en muchos de estos ejemplos viene de la ‘esfera’, el símbolo del poder de los emperadores romanos. Luego se convirtió, con la adición de la cruz en lugar de la diosa de la victoria, un símbolo de los emperadores bizantinos, y desde allí se extendió de la iconografía como un símbolo sagrado del poder divino sobre la creación.


Joos Van Clede Salvato MundiOrbe de Rodolfo II y sus descendientes. Museo Hofburg vienésOrbe del Rey y el de la ReinaOrbe de Cristo ReyOtón III. Emperador del Sacro Imperio Romano

    La representación más espectacular de la esfera celeste es quizás una escultura de James Chapman. En una pintura de Tommaso di Stefano Lunetti, podemos ver una "esfera celeste" transparente muy similar a la de Montalcino.Lunetti Tommaso di Stefano Madonna il bambino 
  
       También los siguientes dibujos representan  la  Sphaera Mundi, con la Tierra en el centro del universo. El universo de la primera se rige por la mano de Dios:
El ”Rainbow Portrait” (1600-1603) se le atribuye a Marcus Cheeraerts El Jóven

     En conclusión, la esfera entre los personajes representados en la pintura de la Trinidad de Salimbeni, titulada "La exaltación de la Eucaristía" no es un ovni. Solo es una representación que simboliza el "orbe de la creación" o "Esfera Celeste" y, especialmente, en este caso contiene una representación del Sol y la Luna.

La Anunciación de Carlo Crevelli


Un spuntik a l'esglèsia de Montalcino

      Anem avui a pel "Sputnik" de Montalcino. Això es el que sembla el globus terraqüi pintant al quadre de Ventura Salimbeni (sovint conegut com Bonaventura Salimbeni) anomenat Exaltació de la Eucaristia, pintat al final dels 500 en l'església de Sant Pietro en Montalcino.     Això  al menys és el que diu Daniela Giordano en la seva web, on es llig que " L'objecte que reina en el centre de la pintura és (...) una imatge que ens recorda la dècada de 1950 en el nostre segle, quan els russos van començar a explorar l'espai, posant el primer satèl·lit artificialsen òrbita anomenat ‘Sputnik' Generalment, marcats amb un número progressiu.. " Daniela Giordano es una escriptora italiana “free-lance” interessada per la parapsicologia i els fenòmens ovnis. En 1999 guanyà el primer premi de periodisme Donal E. Keyhoe, un premi del Fons per la Investigació Ovni de Washington, amb el article Ovnis en la historia de l’art?
     El primer article sobre el "satèl·lit de Montalcino", no obstant això, va ser publicat per Clípeo (Nº 38, abril de 1972), a càrrec del professor de Montalcino Roberto Cappelli, titulat Un satèl·lit en el paradís? L'autor va dir que havia demanat als sacerdots que li explicaren el significat d'aquest objecte i ningú va ser capaç de donar-li resposta. La imaginació de Cappelli no tenia límit, per aixó diu que el món " Pot parèixer inclòs de vidre, que els dos cercles que es troben en la regió equatorial pareixen ser visible des del costat oposat, com de fet es pot veure mirant la foto de prop. "       Un altre article va ser publicat en 1981 per Skywatch, una revista UFO "feta a casa" amb màquina d’escriure. Ací, en un article de Roberto i Emy Balbi anomenat Sputnik en Montalcino, diuen: "En la part superior podem veure (un satèl·lit), que descansa sobre un gran núvol (...) amb una antena connectada a una bola transparent gran, però molt sòlida, que recorda, sense massa esforç d'imaginació, les antenes de radio d’un cotxe modern. La part superior d'estes petites antenes estan coronades per una bola i una creu una (esquerre) l'altra per una xicoteta esfera (...). L’objecte al que estan connectades  les antenes sembla com si fos de vidre, i dins d'ella, per a donar la il·lusió de rodonesa, hi ha una escena pintada amb un astigmatisme fort que mostra el que pareix l'interior d'una habitació amb una porta. Un gran cinturó equatorial al voltant de la bola, que es veu  també darrere d'ella per a indicar la transparència, posa clarament de relleu una vegada més la realitat de l'objecte . El detall que encara ens deixa perplex, si ja no hi havia altres, és sens dubte una protuberància, baix a l'esquerra, semblant a una cambra, en la que s'endevina la presència d'una lent ". 

       No obstant això, la hipòtesi OVNI recentment ha perdut terreny, especialment després de la publicació de l'article de Samuel Ghilardi, Migliavacca Amos i Salmistraro Eleni El satélite de Montalcino

       Els autors estan d’acord en les seves conclusions amb el que diu Ion Hobana en el seu llibre “Enigme pe cerul istoriei” (Abeona, 1993). Ion Hobana es el pseudònim literari del escriptor de ciència ficció romanes Aureliano Manta Rosie, el qual afirmava que la esfera seria un mapa del món antic que representa la creació, en el que el sol és visible i una forma primitiva de marcat dels meridians i paral·lels, a més, el petit  cilindre seria el pivot a fi de col·locar el baló a un suport. Un exemple d'això és visible en una sala en el Vaticà. A partir de l'anàlisi dut a terme en les fotografies i la pintura original no s’han trobat elements que fessin pensar en un suposat OVNI, en canvi, es van trobar molts punts en comú amb les representacions religioses greco-ortodoxes.  En moltes icones d'Orient s’utilitzen els mateixos símbols i patrons, utilitzats junt a la figura de Crist o de la Santíssima Trinitat, per a expressar domini del mon. 

       Inclòs aquesta pintura no és tan diferent de qualsevol altre d'aquest tipus que representen la Trinitat. En totes estes pintures veiem a Jesús, l'Esperit Sant com una colom i Déu el Pare. Entre els personatges de la Trinitat està quasi sempre present el "Globus de la creació" o "Esfera celeste", que representa a la Terra, sinó tot l'Univers. En moltes d'estes pintures també apareixen les varetes en les mans de Jesús i Déu el Pare, símbols de poder sobre la creació, i no com diuen els ufòlegs, les antenes del Sputnik .

      La més pareguda a la de Montalcino és una pintura que representa la Santíssima Trinitat i està situada en la basílica del Sant Sepulcre de Jerusalem.      També són molt semblants  L'adoració de la Santíssima Trinitat  (1640) de Johann Heinrich Schonfeld i  La Fondation de l'ordre de Messe des Trinitaires (1666) de Juan Carreño de Miranda. Ambdós estan en exhibició en el Museu del Louvre.

     El mateix tipus d'il·lustració astronòmica es troba en una altra pintura de la Trinitat del pintor Pieter Coecke, on podem veure la Lluna molt més petita que el Sol. La representació més gran de la "esfera celeste" és tal vegada una escultura de Giacomo Colombo que es troba en l’església de la Santíssima Trinitat de Popoli en l’Abruzzo, amb un ample de 130 cm. per 165 cm. d’altura, mentre que els més menut està en les mans de Jesús i la Mare de Déu en una pintura de Tommaso di Stefano Lunetti, on veiem a un "esfera celeste" molt semblant a la de Montalcino.

     Podem veure més representacións de l'esfera celeste en un quadre titulat  Al·legoria cristiana de Jan Provost, exposat en el Louvre.
Jan Preboste “Alegoría cristiana“ (París, Louvre). Trinitat de CavianoSantísima Trinitat. Oli en panel. 98 x 84 cm. Museu del Prado, Madrid. Obra Pieter Coecke van Aelst.

    El detall que és més "estrany" en l'àmbit de la pintura de Montalcino és l’objecte de la part inferior de l’esfera, prop dels peus de Jesús, i que alguns anomenen "periscopi". En realitat, el que es veu en la pintura no és ni un periscopi ni cambra de fotografiar. El que dona voltes al mon son el Sol i la Lluna, respectivament, en el centre superior i la part inferior esquerra.Trinità de BertusioTrinita de TrebisacceTrinita de GuercinoTrinita De PeredaLa Santissima Trinità (pittore F. A. Giorgioli 1693 - 1702) Chiesa di San Silvestro, Monumento nazionale, MerideJesús amb el globus de Fra Angélico

Trinitat de Les molt joioses hores del Duc de Berri
Trinite. Petites Heures de Jean de Berry Paris
s. XIVIcono DerzavnaTrinità de CornelianoAltar de la Trinidad de la Iglesia de San Emiliano (Trevi)


Otón III. Emperador del Sacro Imperio Romano

    L’esfera del mon que es veu en molts d'estos exemples te el seu origen en els "Orbes", el símbol del poder dels emperadors romans. Es va convertir, amb l'addició de la creu en compte de la deessa de la victòria, en un símbol dels emperadors bizantins, i des d'allí es va estendre a la iconografia sagrada com a símbol del poder diví sobre la creació.

     Tornant a l'àmbit de Montalcino i a la pintura de Salimbeni, es manifesten el signes de poder, però al segle XVII aquest símbol s’havia enriquit ben sovint amb detalls astronòmics com la banda del zodíac, el sol i la lluna, per a representar a tot l'Univers .
Orbe de Cristo ReyOrbe del Rey y el de la ReinaOrbe de Rodolfo II y sus descendientes. Museo Hofburg vienésJoos Van Clede Salvato Mundi
Lunetti Tommaso di Stefano Madonna il bambino  

    També els següents dibuixos representen  la  Sphaera Mundi, amb la Terra en el centre de l'univers. L'univers de la primera es regix per la mà de Déu

El ”Rainbow Portrait” (1600-1603) atribuit a Marcus Cheeraerts El Jove

     Encara que el que segueix és una representació de Sphaera Mundi , amb la Terra en el centre de l'univers. En la primera l'univers està governat per la mà de Déu.

      En aquest exemple, pres de Minerva Britanna de Henry Peacham, el centre de l'esfera no és més que el ser humà, i al voltant d'ell el Sol, la Lluna i les estrelles.
 Conclusions:

      L'esfera de la pintura de Salimbeni titulada  L'exaltació de l'Eucaristia no és un ovni. Eixe objecte està present en moltes pintures, el tema de les quals és la Trinitat, i simbolitza el Orbe de la Creació o esfera celeste i, especialment, en este cas conté una representació del Sol i la Lluna.Alfambra

      Solitud i tranquil·litat, paisatges humils on experimentar l'autèntica naturalesa, desolació i belles aus rapinyaires solcant e...